ALPS Protetická mast je přípravek obsahující vitamín A a D, který zklidňuje a chrání pokožku. Může být aplikován v noci po odstranění protézy nebo během dne na zbytkovou končetinu pod silikonovou vložkou. Za účelem snížení střižných sil může být mast aplikována na proximální okraj vložky, vláknitých hlav, patelly nebo kondylů, pokud je to nutné.

Doporučeno pro použití s:
  • Silicone – CLEARPRO
  • Urethane
Nedoporučuje se pro použití s:
  • Gel liners (thermoplastic) – All ALPS Gel Liners
  • May deteriorate Gel over time.

Číslo produktu

PO840  Prosthetic Ointment, 4oz tube

PO840 BX12  Prosthetic Ointment, 4oz tube, box of 12